ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ | Θέσεις Εργασίας

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΚατασκευές - Τεχνικά
Ιστοσελίδαwww.yriatech.gr

Η ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2002 και έχει ως βασικό στέλεχος και κύριο μέτοχό της τον πολιτικό μηχανικό Πυρπυρή Αθανάσιο , ο οποίος αποτέλεσε ιδρυτικό , βασικό στέλεχος και κύριο μέτοχο της ΥΡΙΑ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 1993-2002 και ομόρρυθμο μέλος της «Α.ΠΥΡΠΥΡΗΣ – Σ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Ο.Ε.» κατά το χρονικό διάστημα 1987-1993 , καθώς και εργολήπτη δημοσίων έργων κατά το χρονικό διάστημα 1980-1987.Ακολουθώντας το θεσμικό σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των τεχνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και όλες οι προγονικές μορφές της συμμετέχει ως σήμερα στη διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.