ΕΙΣΟΔΟΣ

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ | Θέσεις Εργασίας

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 51-100
| ΚλάδοςΒιομηχανία
Ιστοσελίδαwww.pairis.gr

Το 1954 ιδρύεται η εταιρεία πλαστικών, το 1974 μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία 1974 με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

Oι εγκαταστάσεις της Εταιρίας είναι ιδιόκτητες και περιλαμβάνουν γήπεδα συνολικής έκτασης 24 στρεμμάτων στη θέση Γκορυτσά Ασπροπύργου. 

Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ επενδύει συνεχώς σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Στόχος της Εταιρίας είναι να εισάγει τη νεότερη τεχνολογία στην παραγωγική της διαδικασία με σκοπό τη συνεχή μείωση του κόστους παραγωγής και την παραγωγή προϊόντων ολοένα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.