ΕΙΣΟΔΟΣ

a&t C | Θέσεις Εργασίας

a&t C

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΧρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ιστοσελίδαwww.atcpap.gr

Η εταιρεία Ι. Α. Παπανδρέου ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1989 από τον κ. Ιωάννη Παπανδρέου και παρέχει λογιστικές- φοροτεχνικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες επίβλεψης, ελέγχου, οργάνωσης λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, μετατροπές και συγχωνεύσεις Α.Ε και Ε.Π.Ε οικονομικές μελέτες-αξιολογήσεις, φοροτεχνικές υπηρεσίες, ελεγκτικές διαδικασίες σε Α.Ε.

Η εμπειρία μας καλύπτει ευρύ φάσμα εταιρειών, βιομηχανικών, παροχής υπηρεσιών, εμπορικών, εκπαίδευσης, τουριστικών, τεχνικών-μελετητικών, εταιρειών, οικοδομικών εταιρειών, εταιρειών δημοσίων έργων, εισαγωγικών εταιρειών, καθώς και συνεργασίες με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας – Τμήμα Πλοηγικής Υπηρεσίας, ΤΑΠΕΜ κ.λ.π.).

Η ικανότητα και εμπειρία των στελεχών του γραφείου μας έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους πελάτες μας, οι οποίοι απαιτούν την γρήγορη εξειδικευμένη και επαγγελματική οικονομική λογιστική και φοροτεχνική υπηρεσία, την οποία προσφέρουμε.

Σκοπός μας, η εξυπηρέτηση των πελατών μας πέραν της τήρησης των λογιστικών βιβλίων, αλλά και η συνδρομή μας για την εξεύρεση των προσφορότερων λύσεων για την επιχείρηση.

Η προσέγγιση μας στους πελάτες είναι σφαιρική και δεν περιορίζεται στην τυπική εξυπηρέτηση.