ΕΙΣΟΔΟΣ

EUROFARMA AE | Θέσεις Εργασίας

EUROFARMA AE

Έδρα ΚΟΡΙΝΘΟΣ
| Εργαζόμενοι 101-200
| ΚλάδοςΤρόφιμα & Ποτά
Ιστοσελίδαhttp://www.eurofarma.gr

Η εταιρεία EUROFARMA A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της πτηνοτροφίας από το 1972, το έτος ιδρύσεώς της.  Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση νεοσσών αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής καθώς και η πώληση εκκολάψιμων αυγών. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις (πτηνοτροφικούς θαλάμους) για τις περιόδους  αναθρέψεως και παραγωγής πατρογονικών σμηνών ορνίθων. Επίσης διαθέτει ένα εκκολαπτήριο στο οποίο γίνεται η επώαση και εκκόλαψη των αυγών που παράγονται στις εγκαταστάσεις της από τους γενήτορες. Οι παραγόμενοι νεοσσοί αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής διακινούνται σε όλη την Ελλάδα και σε βαλκανικές χώρες σε ηλικία μίας ημέρας.