ΕΙΣΟΔΟΣ

Εταιρείες

EUROFARMA AE

Έδρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
| Εργαζόμενοι: 101-200
| Κλάδος:Τρόφιμα & Ποτά
Ιστοσελίδα:http://www.eurofarma.gr

Η εταιρεία EUROFARMA A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της πτηνοτροφίας από το 1972, το έτος ιδρύσεώς της.  Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση νεοσσών αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής καθώς και η πώληση εκκολάψιμων αυγών. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις (πτηνοτροφικούς θαλάμους) για τις περιόδους  αναθρέψεως και παραγωγής πατρογονικών σμηνών ορνίθων. Επίσης διαθέτει ένα εκκολαπτήριο στο οποίο γίνεται η επώαση και εκκόλαψη των αυγών που παράγονται στις εγκαταστάσεις της από τους γενήτορες. Οι παραγόμενοι νεοσσοί αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής διακινούνται σε όλη την Ελλάδα και σε βαλκανικές χώρες σε ηλικία μίας ημέρας.

Θέσεις Εργασίας

Για να δείτε τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η παραπάνω εταιρεία θα πρέπει να εγγραφείτε.
Για Υποψήφιους: Εγγραφείτε και καταχωρήστε το Βιογραφικό σας πατώντας εδώ.
Για Εταιρείες: Καταχωρήστε τις Αγγελίες σας και δημιουργήστε το εταιρικό σας προφίλ πατώντας εδώ.