ΕΙΣΟΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ COMPUTERS | Θέσεις Εργασίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ COMPUTERS

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΥπηρεσίες για Εταιρείες
Ιστοσελίδαwww.organot.gr

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 με διακριτικό τίτλο Οργανωτική Computers ΟΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις στον τομέα της μηχανογράφησης. Η εταιρεία προωθώντας την παροχή συνολικών υπηρεσιών, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη μελετημένη μηχανογράφηση και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως και στα συστήματα M.I.S.(Management Information System) και σε συστήματα κοστολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ειδικό τμήμα υποστήριξης πελατών, επάνω σε θέματα software (προγράμματα) & hardware (μηχανήματα). Μερικοί από τους κυριότερους  σταθμούς στην πορεία μας αναλύονται παρακάτω.