ΕΙΣΟΔΟΣ

Αμερικανική Γεωργική Σχολή | Θέσεις Εργασίας

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 101-200
| ΚλάδοςΕκπαίδευση
Ιστοσελίδαwww.afs.edu.gr

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων, και του οποίου η φιλοσοφία βασίζεται στο ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Σήμερα, 100 χρόνια και πλέον μετά την ίδρυσή της και τη συνεχή προσφορά της στην Ελλάδα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραμένει προσηλωμένη στη μοναδική δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, σήμα κατατεθέν της εκπαίδευσής της.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Από το Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο με έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Το 2013 ξεκίνησε στη Σχολή και η λειτουργία Δημοτικού Σχολείου. 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
: Λειτουργεί ένα Γενικό και ένα Επαγγελματικό Λύκειο. Επιπρόσθετα σε απογευματινή εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και αποκτούν πρόσθετες γνώσεις αγγλικών, πληροφορικής και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνιστώντας έτσι πυρήνες στις τοπικές τους κοινωνίες για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τα αγροτικά θέματα.  

Perrotis College: Λειτουργεί το τριετές Perrotis College, το οποίο – καθώς τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά - προετοιμάζει τους σπουδαστές του να αναλάβουν θέσεις στελεχών επιχειρήσεων στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγροτική κοινωνία στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια καθώς και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής. Το Κολέγιο απονέμει πτυχίο BSc (Hons) στις εξής ειδικότητες: Τεχνολογία Τροφίμων, Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Το πρόγραμμα επικυρώνεται από Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας και είναι αναγνωρισμένο διεθνώς.

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Έρευνα: Η εκπαίδευση ενήλικων αγροτών και αγροτικών οικογενειών ασκείται στη Σχολή ήδη από την άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας το 1922. Το τμήμα προσφέρει μαθήματα κατάρτισης σε ενήλικες από αγροτικές και αστικές περιοχές και λειτουργεί, επίσης, και ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Σε συνεργασία με Ιδρύματα της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα σύμφωνα με το πνεύμα και τις αρχές του Ιδρύματος για ποιοτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.