ΕΙΣΟΔΟΣ

ACTA S.A. - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ. | Θέσεις Εργασίας

ACTA S.A. - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 11-25
| ΚλάδοςΕκπαίδευση
Ιστοσελίδαwww.acta-edu.gr

Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού και συστημάτων διεθνών προτύπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Από την αρχή της λειτουργίας της, πορεύεται βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στην υψηλού επιπέδου πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης της χώρας μας για πιστοποίηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

 Η κατοχή και η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ικανότητας ενός ατόμου να ενταχθεί, αλλά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας.

Οι πιστοποιήσεις της ACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

 Με συνέπεια και σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού, η ACTA αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

 Μετά την πολυετή και επιτυχή της πορεία στις πιστοποιήσεις φυσικών προσώπων και στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδιασμού ανάπτυξής της, η ACTA, επέκτεινε τις δραστηριοτητές της και στις πιστοποιήσεις συστημάτων τα οποία είναι συμμορφωμένα με διεθνή πρότυπα.

Θέσεις Εργασίας

23/02/2021
Digital Marketing Manager
Πληροφορική - Προγραμματιστές
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Πλήρης
23/02/2021
Senior Software Developer
Πληροφορική - Προγραμματιστές
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Πλήρης
23/02/2021
Senior Software Developer
Πληροφορική - Προγραμματιστές
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλήρης