ΕΙΣΟΔΟΣ

RECAP SURVEY | Θέσεις Εργασίας

RECAP SURVEY

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΠληροφορική
Ιστοσελίδαwww.recap-survey.com

Η Recap Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΕ συστάθηκε το 2018, ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των επαγγελματικών αντικειμένων των μελών της.Σήμερα ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού, το εμπόριο τοπογραφικών οργάνων και την ενοικίασή τους μέσω του ανθρωποκεντρικού της μοντέλου αλλά και με την ανάπτυξη ιστοσελίδων, εφαρμογών web και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Θέσεις Εργασίας

09/02/2021
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός
Μηχανικοί - Τεχνικοί - Επιστήμες
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλήρης