ΕΙΣΟΔΟΣ

Biogas Holdings | Θέσεις Εργασίας

Biogas Holdings

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 11-25
| ΚλάδοςΠετρέλαιο & Αέριο
Ιστοσελίδαwww.biogas-holdings.gr

Η εταιρεία μας κατέχει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και μπορεί να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία έργα βιοαερίου ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας και δυσκολίας. Η εταιρεία μας έχει ήδη κατασκευάσει και λειτουργεί δύο σταθμούς παραγωγής βιοαερίου ενώ ήδη κατασκευάζει τον τρίτο. Στα άμεσα μελλοντικά της σχέδια έχει την υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον 10 ακόμα σταθμών βιοαερίου. .