Εργασία στην εταιρεία ΦΑΙΔΩΝ

Έδρα
Κλάδος
Βιομηχανία

Εταιρικό Προφίλ

Η «ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.» έχοντας σαν βασικό προσανατολισμό την ποιότητα, σε συνδυασμό με την επενδυτική κουλτούρα που διαθέτει, προσπαθεί πάντα να πρωτοπορεί στην αγορά της βιομηχανικής ζαχαροπλαστικής.Στο εργοστάσιο της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίςσε στεγασμένο χώρο 17.000 τ.μ, χρησιμοποιώντας σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό μεγάλης παραγωγικής δυνατότητας, παράγεται μια σειρά προϊόντων ακολουθώντας τις προδιαγραφές των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας I.F.S. (International Food Standard), B.R.C. (British RetailConsortium), H.A.C.C.P, ISO 22000: 2005 και ISO 9001:2000.

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

v